Untitled-1
کتابچه راهنمای سیاست ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان

کتابچه راهنمای سیاست ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان

خط‌مشی‌ها و رویه‌های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان، ستون فقرات یک سازمان را تشکیل می‌دهند. این اسناد شامل کلیه جزئیات رفتاری است که باید با کارکنان در سازمان صورت گیرد و به کارکنان در شناخت فرهنگ سازمان کمک می کند.

ادامه مطلب »

نقش منابع انسانی در ارزیابی عملکرد

بخش منابع انسانی نقش مهمی در طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد دارد. در واقع، تیم منابع انسانی به عنوان میانجی بین روسای عملکرد یا مراجع بازبینی کننده و کارمند عمل می کند. این مسئولیت تیم منابع انسانی است که از اجرای روان فرآیند ارزیابی اطمینان حاصل کند.

ادامه مطلب »

هوش هیجانی برای مدیران و افراد حرفه‌ای

ما اغلب اصطلاح هوش هیجانی و ضریب عاطفی یا EQ را می شنویم که برای مدیران و متخصصان شاغل برای موفقیت در حرفه خود ضروری است. اگر معنای این اصطلاح را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که به طور گسترده به ظرفیت‌های احساسی مدیران و متخصصان شاغل در هنگام انجام کارشان اشاره دارد. این بدان معنی است که برای موفقیت حرفه ای ها، آنها نه تنها به بینش، هوش و کار سخت نیاز دارند، بلکه باید توانایی های عاطفی مرتبط با همدلی، درک و احساس هدایت شدن توسط صدای درونی را نیز داشته باشند.

ادامه مطلب »

اگر از کار خود اخراج شدید چه باید کرد؟

در این دوران سخت اقتصادی، اخراج کارکنان رایج شده است و این روند در حال گسترش به سراسر جهان است. بنابراین، شانس اخراج شدن از شغلتان در حال افزایش است و از این رو، اگر از کار خود اخراج شوید، باید چند کار انجام دهید. اولین و شاید مهمترین جنبه این است که اگر کارفرما از شما خواسته است که ترک کنید، نباید غافلگیر شوید. این بدان معناست که شما باید برای هر احتمالی آماده باشید و از این رو، در صورت اخراج شدن باید آمادگی خود را آغاز کنید.

ادامه مطلب »

دیدگاه های متفاوت در مورد استخدام و اخراج کارگران

استخدام و اخراج کارگران در غرب صرفاً با ملاحظات اقتصادی دیکته می شود. با این حال، وضعیت در شرق (به ویژه در چین و هند) متفاوت است، زیرا بیکاران هیچ گونه مزایایی از دولت دریافت نمی‌کنند و حتی اگر برخی از کشورها آنچه را که به عنوان “dole” شناخته می شود ارائه دهند.

ادامه مطلب »

اهمیت برنامه ریزی تعطیلات

وقتی کارمندان به تعطیلات می روند، مدیران باید اطمینان حاصل کنند که کار لطمه نمی بیند و تیم های آنها تحویل ها را به تاخیر نمی اندازند. به عبارت دیگر، مدیران باید برای تعطیلاتی برنامه ریزی کنند که کارکنانشان به طور موثر و مطابق با سیاست های سازمانی انجام دهند.

ادامه مطلب »

فرآیند نظام پیشنهادات

سیستم یا نظام پیشنهادات نوعی ارتباط میان کارکنان با مدیران است که برای کارکنان و کارفرمایان آنان منافعی را در بر دارد. درواقع نظام پیشنهادات یک کانال ارتباطی دوطرفه بین کارکنان و مدیریت است که مدیریت را قادر به دریافت، پذیرش، رد و در مواردی نیز اظهارنظر درباره‌ی پیشنهادات ارائه‌شده از سوی کارکنان می‌کند . نظام پیشنهادات به کارکنان در تعیین خط‌مشی‌ها و رویه‌های عملیاتی، اجازه‌ی بیان نظر و ایفای نقش را می‌دهد.

ادامه مطلب »

استفاده روزافزون از کارکنان قراردادی و کارگران موقت در دنیای شرکت ها

اخیراً، روندی که در دنیای شرکت ها قابل توجه بوده است مربوط به افزایش استفاده از کارکنان قراردادی و کارگران موقت به عنوان بخشی از عملیات سازمان است. روندی که چند دهه قبل از آن شروع شده بود، اکنون به پدیده ای تبدیل شده است که تقریباً 25 تا 30 درصد از نیروی کار در شرکت های بزرگ را کارکنان قراردادی و کارگران موقت تشکیل می دهند.

ادامه مطلب »

نقش های مدیر مردمی و مدیر پروژه در سازمان های معاصر

در زمان های اخیر، در شرکت های چند ملیتی این گرایش به وجود آمده است که برای کارمندان در تیم ها و واحدها، مدیری جدا از مدیر پروژه داشته باشند. این تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیر افراد و مدیر پروژه به دلیل اهمیتی که به استراتژی‌های توانمندسازی و توانمندسازی کارکنان داده می‌شود، ضروری است.

ادامه مطلب »

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.