Untitled-1

کتابچه راهنمای سیاست ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان

خط‌مشی‌ها و رویه‌های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان، ستون فقرات یک سازمان را تشکیل می‌دهند. این اسناد شامل کلیه جزئیات رفتاری است که باید با کارکنان در سازمان صورت گیرد و به کارکنان در شناخت فرهنگ سازمان کمک می کند.

خط‌مشی‌ها و رویه‌های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان، ستون فقرات یک سازمان را تشکیل می‌دهند. این اسناد شامل کلیه جزئیات رفتاری است که باید با کارکنان در سازمان صورت گیرد و به کارکنان در شناخت فرهنگ سازمان کمک می کند. ابتدا دفترچه راهنمای سیاست‌ها و روش‌های منابع انسانی رعایت می‌شود و پس از آن دفترچه راهنمای کارمند در ارتباط با خط‌مشی‌ها و رویه‌های رایج همانطور که در سند قبلی ذکر شده است، آماده می‌شود.

چنین اسنادی به وضوح مزایایی که باید به کارمند ارائه شود، رویه های مختلفی که در سازمان دنبال می شود و استانداردهای کار در محل کار را مشخص می کند. در صورت وجود هر گونه مشکلی از طرف کارفرما یا کارمند، دفترچه راهنمای خط مشی ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارمند منبع اطلاعات لازم را که باید برای حل مشکل رعایت شود، ثابت می کند.

مدیریت، مدیران و سرپرستان می توانند هر از چندگاهی ضمن تنظیم رویه ها و دستورات مختلف، از این اسناد استفاده کنند. این اسناد جزئیات مربوط به سیاست های شرکت و رویه های اجرایی را که باید دنبال شود به آنها ارائه می دهد. همچنین کارکنان می‌توانند با مراجعه به این اسناد، با سیاست‌ها و رویه‌های سازمانی در رابطه با جنبه‌های مختلف از جمله مجازات مرخصی، کمک‌های مختلف، طرح‌های بیمه، قوانین مبارزه با آزار و اذیت، قوانین مبارزه با مواد مخدر و غیره آشنا شوند.

دفترچه راهنمای کارمندان باید شامل تمام این داده ها، مربوط به استخدام کارکنان، با جزئیات کامل باشد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان می توانند تمام اطلاعات مورد نیاز را به موقع به دست آورند و از اینکه آیا آنها راضی هستند یا خیر، بازخورد بگیرید.

کتابچه راهنمای خط مشی ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارمندان باید با نهایت شفافیت و قابل فهم بودن تهیه شود تا مدارک را از نظر رویکرد استاندارد و سازگار و همچنین عاری از هرگونه پیچیدگی یا همپوشانی باشد. این برای نفی هر نوع رفتار متفاوت با شرکت، و اطمینان از کار روان و بدون درگیری در سازمان ضروری است.

سازمان‌ها می‌توانند یک شرکت مشاور منابع انسانی را برای تهیه هر دو یا یکی از دستورالعمل‌های خط‌مشی‌ها و روش‌های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان استخدام کنند. یک مشاور منابع انسانی می تواند به سازمان در موارد زیر کمک کند:

 • تهیه کتابچه راهنمای خط مشی ها و رویه های منابع انسانی جدید/ کتابچه راهنمای کارکنان برای سازمان
 • جنبه‌های خاصی از اسناد را بازبینی کنید یا کتابچه راهنمای خط‌مشی‌ها و رویه‌های منابع انسانی/کتابچه راهنمای کارکنان را به طور کامل بازبینی کنید.
 • مدارک را از نظر قوانین و مقررات قانونی در حال تغییر بررسی کنید و تغییرات لازم را انجام دهید.
 • راهنمای خط‌مشی‌ها و روش‌های منابع انسانی موجود و/یا کتابچه راهنمای کارکنان را بررسی کنید تا مطمئن شوید که جزئیات ارائه‌شده با سناریوی صنعت/بازار فعلی مرتبط است.

کار مشاور منابع انسانی می تواند شامل پوشش تنها یکی از اسناد یا هر دو، خط مشی ها و روش های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارمند باشد. همچنین، بر اساس نیاز سازمان، ممکن است از مشاور خواسته شود که روی کل سند کار کند یا فقط چند خط مشی را پوشش دهد.

مشاور منابع انسانی در حین تدوین دستورالعمل‌ها و سیاست‌های منابع انسانی باید فاکتورهای مهم زیر را در نظر داشته باشد:

 • فرهنگ سازمانی
 • قوانین و مقررات قانونی
 • روندهای بازار

مشاور هنگام تهیه کتابچه راهنمای کارمند باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • خط مشی ها و رویه های منابع انسانی سازمان
 • قوانین و مقررات موجود مربوط به کارکنان در سازمان
 • انطباقات قانونی
 • هنجارهای صنعت

یک مشاور منابع انسانی، بنا به درخواست سازمان، ممکن است مدیریت و مدیران را در اجرای صحیح خط مشی ها و رویه ها راهنمایی و آموزش دهد. علاوه بر این، مشاور همچنین می تواند کارکنان را در رعایت جزئیات مندرج در این دو سند اصلی سازمان آموزش دهد.

بنابراین، یک شرکت مشاور منابع انسانی با کمک به سازمان در تهیه و به روز رسانی کتابچه راهنمای خط مشی ها و رویه های منابع انسانی و کتابچه راهنمای کارکنان سازمان، ایجاد محیطی عادلانه، متعادل و عاری از تضاد در شرکت را تسهیل می کند.

شرکت «توسعه دهندگان سرمایه سازمانی بهین کاو» با استفاده از اساتید تراز اول کشور و بعضاً بین المللی، ایجاد زیرساختهای لازم منابع انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و بسته های یادگیری مختلف در زمینه مدیریت، روانشناسی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، دانش و مهارت مدیریت پروژه، بسته های تربیت مدیر، مدیریت عملکرد و … به صورت حضوری و برخط (آنلاین) برای سازمان ها، شرکت ها و مشتریان خود اقدام نماید.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.