Untitled-1

مدیریت تنوع نیروی کار

ما در زمان‌هایی زندگی می‌کنیم که شرکت‌های جهانی و دسترسی آن‌ها در سرتاسر جهان مزایایی را از نظر سیاست‌های منابع انسانی نوآورانه و همچنین چالش‌هایی در زمینه مدیریت نیروی کار به همراه دارد. ظهور چنین شرکت هایی به این معنی است که نیروی کار از نژادها و قومیت های مختلف تشکیل شده است.

مقدمه

ما در زمان‌هایی زندگی می‌کنیم که شرکت‌های جهانی و دسترسی آن‌ها در سرتاسر جهان مزایایی را از نظر سیاست‌های منابع انسانی نوآورانه و همچنین چالش‌هایی در زمینه مدیریت نیروی کار به همراه دارد. ظهور چنین شرکت هایی به این معنی است که نیروی کار از نژادها و قومیت های مختلف تشکیل شده است.

علاوه بر این، موضوع تنوع جنسیتی از نظر مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار روندی بوده است که در دو دهه اخیر در هند و خیلی زودتر در کشورهای توسعه یافته شتاب گرفته است. این مقاله به دلایل مدیریت تنوع نیروی کار و مسائلی که چنین مدیریتی نشان می دهد می پردازد.

چرا مدیریت تنوع مهم است؟

وقتی یک سازمان دارای افراد از قومیت های مختلف و نسبت زنان بیشتر از میانگین صنعت است، طبیعتا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان تفاوت های بین این کارکنان را بدون ایجاد اصطکاک بیش از حد در تعاملات روزمره آشتی داد.

مدیریت تنوع مهم است زیرا در غیر این صورت عملکرد سازمان ضربه می زند و بدتر از آن، ممکن است شکایت ها و درگیری های قانونی از سوی کارکنان ناراضی وجود داشته باشد که به دلیل موارد تبعیض و آزار و اذیت بر اساس قومیت یا جنسیت خود احساس ناراحتی می کنند.

مسائل مربوط به مدیریت تنوع

یکی از موضوعات اصلی در مدیریت تنوع، ارتباط با دیدگاه اکثریت و اقلیت است.

معمولاً در سازمان‌ها اتفاق می‌افتد که اکثریت غالب یک نژاد یا قومیت خاص و سایر افراد در گروه‌های اقلیت وجود دارند. و با توجه به اینکه مهم ترین موضوع در مدیریت تنوع ناشی از برخورد با زنان است، ما متوجه می شویم که مسائل نژادی و جنسیتی به عنوان محرک های اولیه در مدیریت تنوع هستند.

در زمان‌های اخیر، این موضوعات به دلیل آگاهی بیشتر گروه‌های اقلیت در مورد حقوق خود و همچنین اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین و مقررات حاکم بر رفتار در محیط کار، در خط مقدم بحث قرار گرفته‌اند.

از این رو، به نفع مدیریت هر شرکتی است که نیروی کار خود را نسبت به مسائل نژادی و جنسیتی حساس کند و اطمینان حاصل کند که محل کار عاری از تبعیض علیه گروه های اقلیت و همچنین زنان است.

حساسیت جنسیتی

ما بخش جداگانه‌ای را به حساسیت جنسیتی اختصاص داده‌ایم زیرا در مقایسه با سایر مسائل در مدیریت تنوع، این مهم‌ترین موضوع به دلیل برتری زنان در نیروی کار و همچنین روندهای اخیر است که به ظهور این موضوع واحد اشاره می‌کند. موضوع غالبی که فضای ذهنی مدیران را می گیرد.

جنبه نگران کننده در مورد این موضوع این است که با وجود سیاست ها و قوانین حاکم بر مسائل خاص جنسیتی در اکثر سازمان ها، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد از آنها پیروی می شود. از این رو، آنچه مورد نیاز است، تغییر ذهنیت است تا سیاست‌های بیشتر و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نیروی کار نسبت به نیازهای زنان حساس باشد.

نتیجه

اگرچه وضعیت در شرکت‌های هند یا مشابه آن هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که به‌دلیل اعمال تبعیض‌آمیز به طور معمول علیه مدیریت مطرح شود، با این وجود، روند در سال‌های اخیر به سمت مخالفت صریح‌تر این شیوه‌ها از سوی رهبران صنعت و مشاوران مدیریت است. مکرراً بر اهمیت یک محل کار بدون تبعیض تأکید می کنند. از این رو، مسئولیت بر عهده مدیران ارشد و میانی است تا اطمینان حاصل کنند که از هنجارهایی که از آنها خواسته می شود پیروی می کنند.

به نظر ما، مدیریت میانی و مدیرانی که مستقیماً با تیم‌های مردمی در تعامل هستند، نقش بیشتری دارند، زیرا «ساندویچ» بین مدیریت بالا و نیروی کار هستند و از این رو در موقعیتی هستند که می‌توانند سیاست‌ها و همچنین اعمال آنها را اجرا کنند.

شرکت «توسعه دهندگان سرمایه سازمانی بهین کاو» با استفاده از اساتید تراز اول کشور و بعضاً بین المللی، ایجاد زیرساختهای لازم منابع انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و بسته های یادگیری مختلف در زمینه مدیریت، روانشناسی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، دانش و مهارت مدیریت پروژه، بسته های تربیت مدیر، مدیریت عملکرد و … به صورت حضوری و برخط (آنلاین) برای سازمان ها، شرکت ها و مشتریان خود اقدام نماید.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.