Untitled-1

فرآیندها در مدیریت منابع انسانی

هر سازمان در راستای تحقق یک چشم انداز کار می کند. همین امر با تدوین استراتژی های معین و اجرای آن ها حاصل می شود که توسط بخش منابع انسانی انجام می شود. اساس این فرمول‌بندی استراتژی، فرآیندهای مختلفی است و اثربخشی اولی در طراحی دقیق این فرآیندها نهفته است. اما این فرآیندها دقیقاً چه هستند و شامل چه چیزهایی هستند؟ بیایید بیشتر بخوانیم و کشف کنیم.

فرآیندهای مختلف منابع انسانی به شرح زیر است:

برنامه ریزی منابع انسانی (استخدام، انتخاب، استخدام، آموزش، القاء، جهت گیری، ارزیابی، ارتقاء و اخراج).

مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

مدیریت اجرایی

روابط کارمندان

طراحی کارآمد این فرآیندها جدا از موارد دیگر به میزان تطابق هر یک از آنها بستگی دارد. این بدان معنی است که هر فرآیند تابع دیگری است. شما از برنامه ریزی منابع انسانی شروع می کنید و در هر مرحله ارزش افزوده مستمری وجود دارد. به عنوان مثال، PMS (سیستم مدیریت عملکرد) سازمانی مانند Infosys با سازمانی مانند Walmart متفاوت است. اجازه دهید هر فرآیند را جداگانه مطالعه کنیم.

برنامه ریزی منابع انسانی: به طور کلی، ما برنامه ریزی منابع انسانی را فرآیند پیش بینی افراد در نظر می گیریم. درست اما ناقص! همچنین شامل فرآیندهای ارزیابی، ارتقاء و اخراج می شود.

استخدام: هدف آن جذب متقاضیانی است که با معیارهای شغلی خاصی مطابقت دارند.

انتخاب: سطح بعدی فیلتراسیون. هدف از  لیست کوتاه نامزدهایی است که از نظر صلاحیت، تخصص و پتانسیل برای یک شغل خاص مناسب‌ترین افراد در آن شغل هستند.

استخدام: تصمیم گیری در مورد نامزد نهایی که شغل را بدست می آورد.

آموزش و توسعه: آن دسته از فرآیندهایی که بر روی یک کارمند برای ارتقاء مهارت ها و توانایی های او کار می کنند.

مدیریت حقوق و مزایای کارکنان: این فرآیند شامل تصمیم گیری در مورد حقوق و دستمزد، مشوق ها، مزایای جانبی و شرایط و غیره است. پول محرک اصلی در هر شغلی است و بنابراین اهمیت این فرآیند این است که کارکنان کارآمد به دنبال افزایش حقوق، حقوق و پاداش بهتر هستند.

مدیریت عملکرد: منظور کمک به سازمان در آموزش، ایجاد انگیزه و پاداش دادن به کارگران است. همچنین به معنای اطمینان از تحقق اهداف سازمانی با کارایی است. این فرآیند نه تنها شامل کارکنان می شود، بلکه می تواند برای یک بخش، محصول، خدمات یا فرآیند مشتری نیز باشد. همه در جهت افزایش یا افزودن ارزش به آنها هستند.

امروزه یک سیستم مدیریت عملکرد خودکار (PMS) وجود دارد که تمام اطلاعات را برای کمک به مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی آنها بر اساس نیازهای آموزشی و توسعه آنها در اختیار دارد.

روابط کارکنان: حفظ کارکنان یک مزاحمت برای سازمان ها به ویژه در صنایعی است که ماهیت بسیار رقابتی دارند. اگرچه عوامل بی‌شماری وجود دارد که باعث می‌شود فرد به سازمانی بپیوندد یا آن را ترک کند، اما مطمئناً تعداد کمی از آنها تحت کنترل ما هستند.

روابط کارمندان شامل قانون کار و روابط، محیط کار، سلامت و ایمنی کارکنان، مدیریت تعارض کارمند-کارمند، کیفیت زندگی کاری، جبران خسارات کارگران، برنامه های رفاه و کمک به کارکنان، مشاوره برای استرس شغلی است. همه اینها جدا از پولی که فقط یک عامل بهداشتی است، برای حفظ کارمندان بسیار مهم است.

همه فرآیندها جزء جدایی ناپذیر بقا و موفقیت استراتژی های منابع انسانی هستند و هیچ فرآیند واحدی نمی تواند به تنهایی کار کند. باید سطح بالایی از انطباق و انسجام بین فرآیندها بطور یکسان وجود داشته باشد.

شرکت «توسعه دهندگان سرمایه سازمانی بهین کاو» با استفاده از اساتید تراز اول کشور و بعضاً بین المللی، ایجاد زیرساختهای لازم منابع انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و بسته های یادگیری مختلف در زمینه مدیریت، روانشناسی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، دانش و مهارت مدیریت پروژه، بسته های تربیت مدیر، مدیریت عملکرد و … به صورت حضوری و برخط (آنلاین) برای سازمان ها، شرکت ها و مشتریان خود اقدام نماید.

فرآیندها در مدیریت منابع انسانی

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.