Untitled-1

شش سیگما چیست؟

«سیگما» یکی از شاخص‌های مهم پراکندگی و مقیاسی برای سنجش انحراف معیار است. این شاخص نشان می‌دهد که یک فرآیند تا چه اندازه از حالت نرمال و مطلوب خود منحرف شده است.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.