Untitled-1

دوره توسعه و توانمندسازی مدیران پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار خواهد شد.

در این دوره سی و یک نفر از مدیران پروژه چهار هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شرکت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی بهین کاو، دوره توسعه و توانمندسازی مدیران پروژه چهار هولدینگ بزرگ زیرمجموعه ستاد در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

در این دوره چهل و یک نفر از مدیران پروژه چهار هلدینگ گروه دارویی برکت، گروه توسعه ساختمان تدبیر، گروه توسعه انرژی تدبیر و گروه نواندیشان کشت و صنعت تدبیر شرکت خواهند کرد.

در برگزاری این دوره از حضور اساتید برجسته در حوزه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) همچون دکتر محمد حسین صبحیه، دکتر محمد موسوی، دکتر الهه عزیزی، دکتر هانیه اربابی و … استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است براساس مأموریت واگذار شده توسط رییس گروه توسعه اقتصادی تدبیر ـ جناب آقای دکتر نوروزی ـ طراحی و اجرای این دوره توسط به شرکت توسعه سازمانی بهین کاو واگذار شده است.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.