Untitled-1

درباره ما

یادداشت مدیر شرکت

مهمترین و باارزشترین سرمایه سازمان ها، سرمایه انسانی آنهاست. وقتی از بیل گیتس، مدیرعامل یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت های جهان پرسیدند که سازمان شما چقدر ثروت دارد، بیان کرد که «در شب شرکت من ارزش قابل ذکری ندارد، همه سرمایه من در روز که کارکنانم حاضر هستند، قابل ارائه است». از بین گروه های انسانی، بخش مدیران به دلیل حساسیت، تأثیرگذاری و راهبری سرمایه های انسانی و سایر سرمایه ها از اهمیت بالاتری برخوردار است. سازمان های پیشرو برای دستیابی به این سرمایه ها و توسعه و توانمندی بخش مدیران خود اقدام به استقرار فرآیند کانون ارزیابی و کانون توسعه توانمندی می نمایند. کانون ارزیابی برای شناخت استعدادهای مدیریتی و همچنین مسیر رشد، توسعه و انتصاب مدیران از بهترین و موثرترین روش های جاری در سطح شرکت های پیشرو و تراز جهانی است.

چشم انداز

تبدیل شدن به معتبرترین مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی در تربیت مدیر ارشد، چابک در اجرای طرحهای پژوهشی حوزه مدیریت بویژه منابع انسانی و یاری رساننده به دیگر سازمان‌ها برای استقرار مراکز ارزیابی

مأموریت

  • رسیدن به جایگاه اول در زمینه ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی و سازمانی در سطح منطقه.
  • توانمندسازی سازمان‌ها با افرادی مستعد و شایسته
  • حفظ و ارتقاء حقوق تمامی ذینفعان(اعم از مشتریان،پرسنل، صاحبان سهام و پیمانکاران)
  • ارائه خدمات منعطف و پاسخگو در حوزه‌های مدیریتی

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.