Untitled-1

تاب‌آوری(Resilience)

تاب آوری نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل، بلکه مهمتر از آن حفظ سلامت روانی و حتی ارتقای آن است. تاب آوری افراد را توانمند می‌سازد تا با دشواری‌ها و ناملایمات زندگی و شغلی رو به رو شوند، آسیب کمتری ببینند و حتی از این موقعیت‌ها برای شکوفایی و رشد شخصیت خود استفاده کنند.

تاب‌آوری چیست؟

ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه‌دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. تاب‌آوری یعنی اینکه فرد بتواند قوام و سلامت روانشناسی خود را در مواجهه با سختی‌ها حفظ کند.

 تاب آوری نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل، بلکه مهمتر از آن حفظ سلامت روانی و حتی ارتقای آن است. تاب آوری افراد را توانمند می‌سازد تا با دشواری‌ها و ناملایمات زندگی و شغلی رو به رو شوند، آسیب کمتری ببینند و حتی از این موقعیت‌ها برای شکوفایی و رشد شخصیت خود استفاده کنند.

افراد تاب‌آور چه ویژگی‌هایی دارند؟

 • احساس ارزشمندی
 • مهارت حل مسئله
 • کفایت اجتماعی
 • خوش بینی
 • همدلی
 • اعتماد به نفس

مهارت تاب آوری و تحمل سختی اکتسابی است یا ارثی؟

تاب آوری آموختنی است. شاید فکر کنید افراد تاب آور این گونه به دنیا آمده‌اند و قابلیت تطابق و انعطاف پذیری بالایشان، خدادادی است؛ اما این برداشت، غلط است. ویژگی تحمل بالا و قابلیت تطابق، یک مهارت است که می‌شود آن را آموخت.

روش افزایش تاب آوری

 • برقراری روابط بین فردی
 • ندیدن بحران‌ها به صورت موقعیت‌های برطرف نشدنی
 • هدف‌گذاری
 • داشتن اقدام‌های قاطعانه
 • پرورش دیدگاه مثبتی از خود
 • مراقب خود بودن

تاب آوری سازمانی

تاب آوری سازمانی به عنوان توانایی سازمان در پیش بینی، اجتناب و تعدیل مثبت در برابر اختلالات و تغییرات محیطی تعریف می‌شود.

سامرز (2009) می‌گوید که تاب‌آوری سازمانی می‌تواند فعال یا انفعالی باشد. تاب‌آوری انفعالی، تاب‌آوری که بعد از وقوع حوادث نشان داده می‌شود و منعکس می‌کند که چطور یک سازمان به سرعت بدون تحمل خسارت، آسیب یا از هم گسستگی به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

موانع سازمان‌ها در ارتقای سطح تاب‌آوری

 • آگاهی محدود سازمان‌ها از محیطی که در آن فعالیت می‌کنند.
 • عدم توانایی در شناسایی و مدیریت نقاط آسیب‌پذیر کلیدی
 • فقدان توانمندی سازمانی در ایجاد انطباق‌پذیری

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.