Untitled-1

آغاز فرآیند ارزیابی کاندیداهای ورود به دوره تربیت مدیران گروه دارویی برکت

فرآیند ارزیابی و سنجش شایستگی های 113 نفر از منتخبان ورود به دوره تربیت مدیران آینده گروه دارویی برکت از صبح شنبه 22 آذر ماه آغاز شد.

طبق طراحی های انجام شده این پروژه 12 فاز خواهد داشت که در فاز نخست، پس از شناسایی و تحلیل بانک های اطلاعاتی شرکت های زیرمجموعه و مصاحبه با افراد واجد شرایط داخل و خارج از سازمان، تعداد 113 نفر از مجموع 4102 نفر بررسی شده، واجد شرایط حضور در این پروژه شناسایی و برای شرکت در کانون ارزیابی دعوت شدند.

گفتنی است فرآیند ارزیابی این پروژه با سنجش 12 شایستگی، دو هفته ادامه خواهد داشت و طی آن 40 نفر نهایی برای حضور در دوره های آموزشی برکت تلنت شناسایی خواهند شد. 

اجرای پروژه برکت تلنت از ابتدای تیرماه 1399 با هدف جانشین پروری برای مناصب مدیریتی گروه دارویی برکت در مرکز ارزیابی آغاز شده است.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.