Untitled-1

آغاز دور جدید کانون ارزیابی مدیران ارشد شرکت های ستاد

دور جدید کانون ارزیابی مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه از صبح دوشنبه 26 آبان ماه آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت.

دور جدید کانون ارزیابی مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه از صبح دوشنبه 26 آبان ماه آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت. در این دور از کانون و طبق برنامه، بیش از 200 مدیر ارشد شرکت های تابعه ستاد با حضور در مرکز ارزیابی فرآیند کانون ارزیابی را طی می کنند.

در همین راستا در روز اول این دور از کانون، 12 نفر از مدیران ارشد شرکت های کاغذ سبز خوزستان، توسعه و عمران امید و بهساز کاشانه در روز دوشنبه 26 آبان در کانون ارزیابی حاضر و فرآیند ارزیابی را طی نموده اند.

گفتنی است طی دستور ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حضور تمامی مدیران ارشد، میانی و کارشناسان ستاد و شرکت های تابعه در فرآیند کانونی ارزیابی الزامی است.

برچسب های این مطلب

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.